EIPCLOUD Säkerhetsmedvetenhet är designat för att hjälpa företag av alla storlekar att utbilda sina anställda om vikten av informationssäkerhet och hur man förebygger cyberhot.

Vårt team av erfarna säkerhetspersonal kommer att arbeta tillsammans med dig för att utveckla ett skräddarsytt säkerhetsmedvetandeprogram som passar din organisations unika behov. Vi utvärderar din nuvarande säkerhetsställning och ger rekommendationer för att förbättra din säkerhetskultur.

Vår tjänst inkluderar omfattande utbildningsmoduler som täcker en rad säkerhetsämnen, inklusive nätfiske, lösenordssäkerhet, social ingenjörskonst och säkerhet för mobila enheter. Vi kommer att arbeta med dig för att fastställa de mest effektiva leveransmetoderna för din organisation, oavsett om det är genom onlineutbildningsmoduler, personliga workshops eller en kombination av båda.

Vi förstår att varje organisation är unik, det är därför vi kommer att arbeta nära dig för att utveckla ett skräddarsytt program som passar dina specifika behov. Vi kommer också att tillhandahålla löpande support för att säkerställa att ditt program förblir uppdaterat och effektivt, med regelbundna uppdateringar och nytt innehåll för att återspegla nya hot och bästa praxis.

På vår säkerhetsmedvetandetjänst tror vi att säkerhet är allas ansvar. Genom att utbilda dina anställda om vikten av säkerhet och hur man förebygger cyberhot kan du skapa en säkerhetskultur som skyddar din organisation från potentiella hot.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa din organisation att förbättra sin säkerhetsställning.

EIPCLOUD Säkerhetsmedvetenhet av Peter Myrefjord