EIPCLOUDs engagemang för samhället bottnar i att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljön och stärka samhället.

När tiden tillåter hjälper vi ideella organisationer med IT-drift och support. Genom initiativet EIPCLOUD Aid tar vi hand om den utrustning som våra kunder byter ut och skickar sedan vidare till behövande. Alla hårddiskar är helt rena från data (certifikat kan erhållas på begäran).

Om du representerar en ideell organisation som är i behov av hjälp, kontakta Peter Myrefjord för vidare diskussion.

Vi har ett nära samarbete med den ideella organisationen Trygga Barnen till vilken vi tillhandahåller IT-tjänster och utrustning “pro bono”.

Alla våra bilar är miljövänliga bilar med eldrift.